Servicii de mediere

In familie

 • certuri in familie
 • divort
 • copii contra parinti
 • parinti contra copii
 • copii contra copii
 • dispute intre frati
 • dispute intre bunici

Intre persoane si companii sau institutii

 • conflicte de munca
 • conflicte in inchirieri
 • medierea bancara

Intre companii sau institutii

 • conflicte comerciale

In cadrul organizatiilor si institutiilor

 • neintelegeri intre angajati
 • dispute in afacerile de familie
 • preluarea conducerii

Cateva exemple specifice

 • medierea conflictelor dintre elevi
 • medierea intre vecini
 • medierea intre prieteni
 • conventia matrimoniala